Tírig habilita el camp de futbol com ‘zona camper’

L’Ajuntament de Tírig ha decidit donar-li un nou ús al camp de futbol del municipi: el de zona d’acampada gratuïta. Segons ha indicat l’alcalde, Juan José Carreres, des de dijous que ve 18 les persones interessades a allotjar-se en la nova ‘zona camper’ de Tírig “el podran fer sense cap cost”. Així mateix, indicar que les instal·lacions compten amb dutxes i banys. “En tot moment se seguiran les normes de seguretat enfront de la Covid19 com el respecte de les distàncies de seguretat i l’ús de màscares” ha indicat l’alcalde. Així, per a formalitzar la reserva cal enviar un correu electrònic a info@tirig.es. En cas de voler informació es pot cridar a l’ajuntament de Tírig al 964 41 86 12.

A més de l’estada gratuïta, l’Oficina de Turisme ofereix visites sense cost als diferents punts emblemàtics del municipi. L’ermita de Santa Bàrbara, el Museu Puig Roda dedicat al pintor costumista que li dóna nom o el patrimoni de la pedra seca declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO són de visita obligada. Per a més informació sobre les visites accedir a la web del municipi: www.tirig.es.

Parada ineludible per a qualsevol visitant és el Museu de la Valltorta, on s’amaguen els misteris de l’art rupestre valencià. En el Museu es pot visitar l’exposició permanent i, a més, sota reserva, conéixer les pintures rupestres dels abrics prehistòrics com la Cova dels Cavalls, el Mes d’En Josep o Els Coves del Civil emplaçades en el terme municipal de Tírig i catalogades com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Per a conéixer les pintures rupestres, visita fonamental en qualsevol escapada a Tírig, contactar amb el Museu de la Valltorta en el 964 33 60 10.

Tírig habilita el campo de fútbol como zona camper

El Ayuntamiento de Tírig ha decidido darle un nuevo uso al campo de fútbol del municipio: el de zona de acampada gratuita. Según ha indicado el alcalde, Juan José Carreres, desde el próximo jueves 18 las personas interesadas en alojarse en la nueva ‘zona camper’ de Tírig “lo podrán hacer sin coste alguno”. Asimismo, indicar que las instalaciones cuentan con duchas y baños. “En todo momento se seguirán las normas de seguridad frente a la Covid19 como el respeto de las distancias de seguridad y el uso de mascarillas” ha indicado el alcalde. Así, para formalizar la reserva hay que enviar un correo electrónico a info@tirig.es. En caso de querer información se puede llamar al ayuntamiento de Tírig al 964 41 86 12.
 
Además de la estancia gratuita, la Oficina de Turismo ofrece visitas sin coste a los diferentes puntos emblemáticos del municipio. La ermita de Santa Bárbara, el Museo Puig Roda dedicado al pintor costumbrista que le da nombre o el patrimonio de la piedra seca declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO son de visita obligada. Para más información sobre las visitas acceder a la web del municipio: www.tirig.es.
 
Parada ineludible para cualquier visitante es el Museu de la Valltorta, donde se esconden los misterios del arte rupestre valenciano. En el Museu se puede visitar la exposición permanente y, además, bajo reserva, conocer las pinturas rupestres de los abrigos prehistóricos como la Cova dels Cavalls, el Mas d’En Josep o Les Coves del Civil emplazadas en el término municipal de Tírig y catalogadas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Para conocer las pinturas rupestres, visita fundamental en cualquier escapada a Tírig, contactar con el Museu de la Valltorta en el 964 33 60 10.

 

 

 

 

 

Comparta sus opiniones