Tírig adjudica les obres del Camí Catí

L’Ajuntament de Tírig ha adjudicat a l’empresa Aglomerados Los Serranos S.A. les obres de millora i condicionament del Camí Catí. L’obra s’ha licitat per 159.000€. L’adequació de la zona començarà en breu i estarà finalitzada abans de l’estiu. Cal indicar que les obres se sufragaran amb una subvenció de la Conselleria d’Agricultura i fons propis de l’Ajuntament de Tírig del PPOYS 2020 de la Diputació de Castelló. 

 

Les obres consistiran en l’asfaltatge i reparació de diversos desperfectes del camí que uneix les poblacions de Tírig i Catí corresponent al terme municipal de Tírig. “Es tracta d’un camí d’ús prioritari per a les dos poblacions a causa del seu gran ús ramader, el pas continuat de camions de mercaderies i la unió de serveis de totes dues localitats” ha indicat l’alcalde, Juan José Carreres, qui ha afirmat que “malgrat els múltiples tràmits i contratemps que hem hagut de sortejar durant els últims anys des de l’Ajuntament estem il·lusionats amb les obres del Camí Catí”. “Aquesta és una de les obres més importants per a Tírig dels últims anys” ha ressaltat l’alcalde.

 

Tírig adjudica las obras del Camí Catí

 

El Ayuntamiento de Tírig ha adjudicado a la empresa Aglomerados Los Serranos S.A. las obras de mejora y acondicionamiento del Camí Catí. La obra se ha licitado por 159.000€. La adecuación de la zona comenzará en breve y estará finalizada antes del verano. Indicar que las obras se sufragarán con una subvención de la Conselleria de Agricultura y fondos propios del Ayuntamiento de Tírig del PPOYS 2020 de la Diputación de Castellón. 

 

Las obras consistirán en el asfaltado y reparación de diversos desperfectos del camino que une las poblaciones de Tírig y Catí correspondiente al término municipal de Tírig. “Se trata de un camino de uso prioritario para ambas poblaciones debido a su gran uso ganadero, el paso continuado de camiones de mercancías y la unión de servicios de ambas localidades” ha indicado el alcalde, Juan José Carreres, quien ha afirmado que “a pesar de los múltiples trámites y contratiempos que hemos tenido que sortear durante los últimos años desde el Ayuntamiento estamos ilusionados con las obras del Camí Catí”. “Esta es una de las obras más importantes para Tírig de los últimos años” ha resaltado el alcalde.

 

 

 

 

 

Comparta sus opiniones